Содержание обучения


Процесс обучения

30ак.ч., ~2-5 недель, 3-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук).

 

Цель

Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

 

Основные требования знания государственного языка

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

 

Темы программы

 

• Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах

• Текст гимна и история его появления

• Основные условия Конституции ЛР

• Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов

• Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр.

 

Методы

Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

 

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

 

Результат

Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.

 

************** 

 

Apmācību norise

30 ak.st., ~2-5 nedēļas, 3-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (centrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka).

 

Mērķis

Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

 

Pamatprasības valsts valodas zināšanām

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

 

Programmas tēmas

  • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem
  • himnas teksts un tās rašanās vēsture
  • LR Satversmes pamatnoteikumi
  • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu
  • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

 

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

 

Teorija – 40% 

Praktiskās nodarbības - 60%

 

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.

 


Материалы, учебники, пособия