Содержание обучения


Процесс обучения

30ак.ч., ~2-5 недель, 3-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук).

 

Цель

Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

 

Основные требования знания государственного языка

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants):

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

 

Темы программы

 

• Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах

• Текст гимна и история его появления

• Основные условия Конституции ЛР

• Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов

• Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр.

 

Методы

Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

 

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

 

Результат

Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.

 

************** 

 

Apmācību norise

30 ak.st., ~2-5 nedēļas, 3-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (centrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka).

 

Mērķis

Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

 

Pamatprasības valsts valodas zināšanām

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants):

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

 

Programmas tēmas

  • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem
  • himnas teksts un tās rašanās vēsture
  • LR Satversmes pamatnoteikumi
  • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu
  • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

 

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

 

Teorija – 40% 

Praktiskās nodarbības - 60%

 

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.

 


Материалы, учебники, пособия