Sandra Godiņa

Pasniedzēja ar lielu pieredzi darbā ar pieaugušajiem gan Latvijas augstskolās, gan dažādos mācību centros mācot latviešu valodu cittautiešiem. Filoloģijas doktore, humanitāro zinātņu maģistra grādu ieguvusi ar izcilību. Ilgstoši darbojas kā tulkojumu ārštata redaktore vairākās izdevniecībās, tādās kā „Zvaigzne ABC”, „Jāņa Rozes apgāds” u.c.


Aija Krankale

Vairāk kā 20 gadu pieredze latviešu valodas un literatūras skolotājas amatā. Ilgstoši darbojas kā latviešu valodas kursu pasniedzēja pieaugušajiem (latviešu valodas mācīšana cittautiešiem). Ir ieguvusi tiesības īstenot bilingvālu izglītības procesu (Mācību priekšmeta un valodas integrācija bilingvālā pedagoģiskā procesā).
Jogita Liepiņa

Latviešu valodas un literatūras un Latvijas kultūras vēstures skolotāja, iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Ilgstoši darbojas kā latviešu valodas kursu pasniedzēja pieaugušajiem (latviešu valodas mācīšana cittautiešiem). Ir ieguvusi tiesības īstenot bilingvālu izglītības procesu (Mācību priekšmeta un valodas integrācija bilingvālā pedagoģiskā procesā).